Combitherm løfter udenlandske medarbejderes sprogkompetencer

Den jyske virksomhed Combitherm har siden 2016 haft en gruppe syrere ansat i produktionen. Nu vækster virksomheden, og det kræver en optimering af arbejdsprocesserne samt effektiv kommunikation. For at lykkes med det, giver Combitherm deres syriske medarbejdere danskundervisning på virksomheden, så deres sprogfærdigheder styrkes og de får nemmere ved at kommunikere i dagligdagen.

Anna kursist

Danskundervisningen sørger for at de syriske medarbejdere bliver bedre til at kommunikere med deres kollegaer, og de skal øve sig med mange forskellige typer samtaleaktiviteter.

Danskundervisning på virksomheden styrker kommunikationen

Det går rigtig godt for den lille jyske virksomhed Combitherm, som designer og producerer energisparende termoløsninger til beskyttelse af temperaturfølsomme varer og processer indenfor flere forskellige industrier, og det har givet travlhed for virksomhedens 33 medarbejdere, hvoraf over en tredjedel kommer fra Syrien.

For at kunne klare det stigende antal ordre er der nu sat gang i en proces, hvor hele virksomheden skal se på, hvordan de kan reducere spild og effektivisere alle produktionsprocesser. Og det indebærer også, et øget fokus på sprog, fortæller Combitherms COO, Torben Hallstrup.

“Vi skal igennem et forløb, hvor det bliver vigtigt, at vi kan kommunikere effektivt og præcist om, hvad der foregår i produktionen. Og vi vil gerne have at alle vores medarbejdere, også vores syriske medarbejdere, bidrager aktivt i denne proces. Mange af dem har været i produktionen i flere år nu og har værdifulde indsigter om de konkrete opgaver, som vi har brug for at høre.”

De syriske medarbejdere kan tale dansk, men er ofte lidt tilbageholdende med at træde frem og tale om faglige emner. Og det vil Torben Hallstrup gøre noget ved.

“Vi skal have dem løftet sprogligt, så de får mere selvtillid, så de nemmere kan fortælle, hvad de har observeret i produktion.”

Derfor har Combitherm nu lavet en aftale med UCplus’ sprogcenter i Silkeborg om at tilrettelægge et forløb, som skal styrke de syriske medarbejderes sprogkompetencer gennem danskundervisning på virksomheden tre timer hver uge.

Anna kursist

Fokus på arbejdsrelateret sprog

Hver torsdag eftermiddag rykker UCplus’ sprogkonsulent Jette Kaspersen ind i Combitherms kantine, og i stedet for håndmadder bliver frokostbordene nu belagt med samtalekort og andre konkrete genstande, som skal bruges til at få snakken i gang.

Undervisningen skal både styrke og udbygge deres sproglige kompetencer. Derfor er der fokus på at deres ordforråd bliver større og deres udtale bliver mere præcis, forklarer Jette Kaspersen.

“De øver sig på at fortælle, hvad de har lavet i løbet af arbejdsdagen og der kommer styr på de specielle ord, som er relevante for dem på virksomheden. Fx “Jeg har syet på overlockmaskine ” giver anledning til, at vi får fokus på vigtige ord fra arbejdsopgaverne, desuden får vi, øvet udtalen af de danske vokaler, for eksempel, ’y’ i ’sy’ og ’å’ i ’tråd’.”

Vi træner almindelige talehandlinger, som hvad man siger, når man vil bede om noget eller tilbyde noget. Det mundtlige sprog bliver understøttet af læse- og skriveøvelser og med brugen af WhatsApp, hvor vi bl.a. tager billeder af maskinerne og indtaler, hvad der hedder.”

Alt er med til at gøre medarbejdernes ordforråd større og mere præcist, hvad der derfor forbedrer kommunikationen igennem hele arbejdsdagen, både når medarbejderne mødes ved kaffemaskinen eller frokostbordet eller når der skal overleveres opgaver ved de store symaskiner.

Det hjælper, at vi lærer nye ord

Mustafa Mustafa og Abdul Rahman Mustafa kom begge til Danmark i 2015. De fortæller, at den situation de kom fra med borgerkrig i Syrien og de mange flytninger de måtte igennem for at komme i sikkerhed som flygtninge i Danmark gjorde det svært at lære dansk i starten. Men de er glade for, at de med den nye sprogundervisning kan blive bedre til at tale dansk.

Abdul Rahman Mustafa fortæller, at han bliver genert ved at tale dansk, særligt hvis der er ord, han ikke kan huske. Men undervisningen skubber ham i gang på en god måde.

“Det er godt at vi øver os, og jeg håber, at jeg lærer at tale mere.”

Og kollega Mustafa Mustafa er enig:

“Det hjælper, at vi lærer nye ord. Det gør det nemmere at tale sammen.”

Se mere om, hvordan I kan lære dansk med vores kurser og uddannelser.

Anna kursist

Mustafa Mustafa og Abdul Rahman Mustafa er glade for, at de med den nye sprogundervisning kan blive bedre til at tale dansk.

Fakta om dansk i virksomheden

UCplus tilbyder en række fleksible løsninger for virksomhedsdansk. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen, på det nærmeste sprogcenter, eller gennem online undervisning.

UCplus står for alt koordinering og stiller op med dygtige undervisere, som gennemfører danskundervisning på medarbejdernes niveau.

Det er muligt at søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis undervisningen holdes i arbejdstiden. Det hjælper UCplus også med at søge.

Læs mere her

Eller kontakt Sprogcenterchef for UCplus Silkeborg, Sarah Smedemark Johnsen på tlf.: 25 43 41 41 eller mail: ssj@ucplus.dk hvis du vil høre mere.

Cookies