FAQ

Hvilke typer danskundervisning tilbyder I?

Vi tilbyder Danskuddannelse og FVU-danskkurser. Danskuddannelsen er den ministerielle uddannelse, som tilbydes alle udlændinge i Danmark. FVU (Forberedende Voksen Undervisning) er et gratis dansktilbud. At blive optaget på FVU kræver, at du kan noget dansk i forvejen. Både Danskuddannelsen og FVU findes som onlineundervisning og holdundervisning.

Hvornår ligger danskundervisningen?

Du kan se alle vores holdtider i UCplus Booking. Går du på en af de uddannelsesinstitutioner, hvor vi underviser, ligger danskundervisningen efter din almindelige undervisning.

Hvor underviser vi?

Vi tilbyder undervisning to steder i København (Nørregade 31 og Drejervej 15) og på vores sprogskoler i Greve, Skovlunde og Farsø.
Dansk- og Chaufføruddannelsen findes kun Skovlunde. Derudover underviser vi studerende, ansatte og ægtefæller til ansatte på en rækker uddannelsesinstitutioner fordelt over hele landet. Se alle sprogcentre her.

Hvad koster det at gå til dansk?

Brugerbetalingen på Danskuddannelsen er 2000 kr. pr. modul. Alle de 3 Danskuddannelser er opdelt i 6 moduler, men på Danskuddannelse 3 går du til eksamen (PD3) efter modul 5. FVU er gratis, men kræver, at du kan noget dansk i forvejen.

En ny lov træder i kraft d. 1. juli 2020. Det betyder blandt andet, at Danskuddannelsen bliver gratis med et depositum på 2000 kr.  Du kan allerede nu starte gratis på danskundervisning hos UCplus. Undervisningen på UCplus er 100% online indtil efter 8. juni, hvor der igen er mulighed for klasseundervisning. 

Du skal betale 2000 kr. for at starte på danskundervisning, og efter den 1. juli 2020, når du påbegynder Danskuddannelsen, kan du få dine penge tilbage, når du har bestået din modultest eller afsluttende danskprøve.

Når du er tilmeldt og aktiv på Danskuddannelsen hos UCplus, kan du få stillet et gratis mobilabonnement til rådighed. Du er først tilmeldt, når du har betalt depositum.

Hvordan tilmelder jeg mig danskundervisning?

Du tilmelder dig alle vores kurser under hver kursusside. Når vi har modtaget din tilmelding vil du blive inviteret til en forsamtale hos os, hvor vi finder ud af, hvilket hold, der er det rigtige for dig.

Hvordan tilmelder jeg mig til en prøve?

Både selvstuderende og kursister på UCplus kan tilmelde sig Danskprøverne, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøve. Se prøver her. Selvstuderende kursister skal betale et gebyr og er først tilmeldt, når betaling er gennemført.

Hvem kan tilmelde sig en danskprøve?
Kursister på UCplus Dansk skal være på igang med et af de afsluttende moduler for at kunne tilmelde sig en danskprøve:

  • Danskuddannelse 1, modul 6: Prøve i dansk 1 (PD1)
  • Danskuddannelse 2, modul 6: Prøve i dansk 2 (PD2)
  • Danskuddannelse 3, modul 5: Prøve i dansk 3 (PD3)
  • Danskuddannelse 3, modul 6: Studieprøven

Som selvstuderende kan du tilmelde dig en danskprøve uanset dit niveau.

Hvad er et klippekort?

Du får et klippekort, hvis du går på Danskuddannelsen (ikke FVU), og du er studerende, arbejdstager, gift med en arbejdstager, au pair eller familiesammenførte efter EU-regler.

Et ”klippekort” betyder, at du skal tage din Danskuddannelse inden for en tidsramme. Du får et klip til hvert modul i din Danskuddannelse.

Hvis du kommer hurtigt i gang med din Danskuddannelse og følger undervisningen, vil du normalt kunne gennemføre langt hurtigere end de maximale 3 ½ år, du samlet set har på klippekortet. Men du skal være opmærksom på reglerne for klippekort – især hvis du holder pause fra din Danskuddannelse.

Her kan du læse mere om reglerne for klippekort og se, hvor lang til du maksimalt har til at gennemføre hvert modul.

Hvor lang tid tager det at lære dansk?

Det er meget individuelt hvor lang tid, det tager at lære dansk. Det kommer an på din sproglige baggrund, om du taler dansk i din hverdag, og hvor lang tid du bruger på hjemmearbejdet. Men vi har gennemsnitstider for, hvor længe vores kursister er på de enkelte moduler.