Danskuddannelse

UCplus tilbyder de tre ministerielle Danskuddannelser:

 • Danskuddannelse 1
 • Danskuddannelse 2
 • Danskuddannelse 3

Hvilken Danskuddannelse, som er den rigtige for dig, afhænger af din baggrund og din uddannelse.

Du afslutter med en officiel prøve: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3. En prøve i Danskuddannelse kan du blandt andet bruge til at søge om permanent opholdstilladelse og optagelse på visse uddannelser i Danmark. Men vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for de tre danskprøver.

Hver Danskuddannelse er opdelt i 6 moduler. Når du har bestået et modul, rykker du videre til det næste. På modulerne bliver du gradvist bedre til at tale, læse, lytte og skrive.

Du lærer det dansk, du har brug for på dit arbejde eller på din uddannelse. Og du får viden om det danske samfund. Blandt andet lærer du at bruge de offentlige digitale platforme.

Også dit netværk er vigtigt. På sprogcentret møder du andre ambitiøse udlændinge, som er i gang med at opbygge et liv i Danmark.

Særlige danskkurser i København

I København tilbyder vi:

Regler for Danskuddannelse

Danskuddannelse er statsstøttet, men du skal betale en mindre del selv (2000,- kr. pr. modul).

Du skal også betale et depositum (1250,- kr.), inden du kan starte.

Du får tildelt et klippekort, som angiver, hvor længe du kan gå på det enkelte modul og hvor længe, du kan holde pause.

Du er ikke omfattet af reglerne for betaling og klippekort, hvis du er flygtning eller au pair. Reglerne er de samme på alle sprogcentre i Danmark.

På UCplus får du alle de undervisningsmaterialer, du har brug for, og det koster ikke ekstra.

En ny lov træder i kraft d. 1. juli 2020. Det betyder blandt andet, at Danskuddannelse bliver gratis. 

Depositum

 • Du skal indbetale et depositum på 1250 kr. for at starte på Danskuddannelse.
 • Du får dit depositum retur, når du stopper eller færdiggør din Danskuddannelse.
 • Hvis du er nødt til at stoppe din Danskuddannelse midt i et modul, skal du skrive til os for at få dit depositum retur.

Sådan foregår det
Når du tilmelder dig, ansøger vi din kommune om at godkende dig til Danskuddannelse. Så snart du er godkendt, beder vi dig om at indbetale depositum. Først når vi har modtaget din betaling, kan du få en plads på et hold, og din undervisning kan begynde.

Du skal ikke indbetale depositum

 • Hvis du er på forsørgelse eller integrationskontrakt.
 • Hvis du er au pair.
 • Hvis du startede på din Danskuddannelse før 1. juli 2017, hvor reglen om depositum trådte i kraft.

Brugerbetaling

På Danskuddannelse skal du betale 2000 kr. pr. modul. Resten af udgifterne betaler din kommune.

Du kan betale på 3 måder:

 • Online betaling. Vi tager imod flere internationale kreditkort.
 • MobilePay: 354184
 • Bankoverførsel
  -Fra dansk bankkonto: REG. NR. 3100 KONTONR. 16863971
  -Fra udenlandsk bankkonto: IBAN DK6230000016863971 Swift / Bic DABADKKK

Det får du:

 • Undervisning på et helt modul – også hvis du ikke består modultesten første gang og har brug for mere undervisning.
 • Alle undervisningsmaterialer og adgang til UCplus online læringsplatform Flexidansk.
 • Modultest, afsluttende prøver og diplomer.
 • Fleksibilitet – så du ikke spilder tiden. Du har mulighed for at booke et nyt hold, hvis din hverdag ændrer sig.

Klippekort

Du skal tage din Danskuddannelse inden for en tidsramme. Det kaldes et ”Klippekort”. Klippekortet angiver hvor længe, du kan gå på hvert enkelt modul og hvor længe, du må være om at færdiggøre din Danskuddannelse.

Hvis du kommer hurtigt i gang med din Danskuddannelse og følger undervisningen, vil du normalt kunne gennemføre langt hurtigere end de maximale 3 ½ år, du samlet set har på klippekortet. Men du skal være opmærksom på reglerne for klippekort – især hvis du holder pause fra din Danskuddannelse.

Du får et klippekort, hvis du er

 • Studerende
 • Arbejdstager
 • Gift med en arbejdstager
 • Au pair
 • Familiesammenførte efter EU-regler

Sådan fungerer klippekortet

 • Som nybegynder har du et klip til hvert af Danskuddannelsens moduler. Men kan du noget dansk i forvejen og starter fx på modul 2, får du kun klip til modul 2-6.
 • Det første klip aktiverer du, når du begynder at gå til dansk.
 • Du aktiverer et nyt klip, når du tilmelder dig et nyt modul.
 • Hvis du ikke består modultesten, inden klippet udløber, aktiveres næste klip automatisk.
 • Dit klippekort er aktivt i 5 år efter, at du er startet på Danskuddannelse.

Her kan du se hvor længe, de enkelte klip varer:

Pauser i Danskuddannelsen
Vil du holde pause fra din Danskuddannelse, er det bedst at gøre det mellem modulerne. Når du tilmelder dig et nyt modul, begynder du at bruge et nyt klip.

Holder du pause midt i et modul, bruger du dit klip uden at få undervisning. Og du risikerer at mangle klip sidst i din Danskuddannelse. Sker det, skal du selv betale. Danskuddannelse koster 5000 kr. pr modul.

Hvis du alligevel vil holde pause midt i et modul, beder vi dig kontakte os.

Forlængelse af Klippekortet
Du kan få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen pga. alvorlig og langvarig sygdom. Du skal dokumentere med en lægeerklæring, at du er syg. Kommunen skal have din dokumentation, mens du er syg eller senest på det tidspunkt, hvor du igen har mulighed for at deltage i undervisningen.

Du skal selv tage kontakt til kommunen, hvis du ønsker at få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode.

Coronavirus i Danmark

På UCplus følger vi regeringens anbefaling i forbindelse med Corona-risiko og lukker for undervisning på UCplus Sprogcentre i perioden fra 16. marts til 30. marts.

Vi tilbyder dog online-undervisning, og som kursist vil du blive informeret om dette af din underviser.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 44870166 eller mail info@ucplus.dk, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål i forbindelse med din undervisning. Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Vi holder dog lukket for personlig henvendelse i hele perioden.

Læs mere