Den Ministerielle Danskuddannelse 1, 2 og 3

UCplus tilbyder de tre ministerielle Danskuddannelser, som giver dig adgang til officielle prøver og en god start i Danmark. Uddannelsen tilbydes på 3 niveauer, som hver består af 6 moduler. Du vil blive tilbudt at starte på netop det niveau, som passer til det antal års skolegang du har og dine kvalifikationer.

Danskuddannelsen er gratis fra 1. juli 2020 med et depositum på 2000 kr. Tilmeld dig nu.

Gratis mobilabonnement
Når du er tilmeldt og aktiv på Danskuddannelsen hos UCplus, kan du få stillet et gratis mobilabonnement med 15 GB data og ubegrænset tale til rådighed. Du er først tilmeldt, når du har betalt depositum (2000 kr.).

De tre Danskuddannelser hedder:
Danskuddannelse 1 (DU1)
Danskuddannelse 2 (DU2)
Danskuddannelse 3 (DU3)

100 % online – eller kombinér med klasseundervisning
Når du har tilmeldt dig, kan du frit vælge, om du vil læse Danskuddannelsen 100 % online, eller om du vil kombinere med klasseundervisning på et af vores sprogcentre.

 

Opbygning

Som ny borger i Danmark kan du modtage danskundervisning. De tre Danskuddannelser er delt op i niveauer fra 1-3. Danskuddannelse 1 og 2 er opdelt i 6 moduler, som afsluttes med en test: Prøve i Dansk 1 (PD1) og Prøve i Dansk 2 (PD2). På Danskuddannelse 3 afslutter du efter modul 5 med Prøve i Dansk 3 (PD3). Du kan også tage et 6. modul på Danskuddannelse 3 og afslutte med Studieprøven, som giver dig adgang til at læse en dansksproget uddannelse i Danmark.

I de første 2 moduler på alle 3 Danskuddannelser fokuserer vi mest på de mundtlige færdigheder og på at gøre dig klar til at tale dansk på dit job og på din uddannelse. I de efterfølgende moduler bliver du gradvist bedre til at tale, læse, lytte og skrive på dansk.

Hvorfor Danskuddannelsen?

Danskuddannelsen giver dig færdighederne til at klare dig i job, uddannelse og generelt som borger i Danmark. Det er vigtigt for at få en god start i landet. Den Ministerielle Danskuddannelse hos UCplus giver dig også muligheden for at tage studieprøve og til at søge om optagelse på visse uddannelsesinstitutioner.

På Danskuddannelserne hos UCplus hjælper vi dig også igang med at bruge de offentlige digitale platforme. Vi giver dig brugbar viden om dansk kultur, historie og arbejdsmarked, og du vil møde andre, nye borgere i Danmark, så du kan etablere et netværk.

Hvem kan tage Danskuddannelsen?

Den Officielle Danskuddannelse hos UCplus er et tilbud til dig, der er voksen (+18 år). Du har ret til den Officielle Danskuddannelse i op til 42 måneder (3 ½ år) inden for en femårsperiode. Femårsperioden begynder, når du ankommer til Danmark. Du skal have opholdstilladelse og fast, lovligt ophold i Danmark.

Det kræves ikke, at du har noget kendskab til det danske sprog inden Danskuddannelse 1, 2 eller 3 påbegyndes.

Hvis du ikke længere har ret til den Officielle Danskuddannelse, har du mulighed for selv at betale for et modul. Prisen er 5000 kr. eksl. prøve og 6000 kr. inkl. prøve.

Du kan også blive bedre til dansk gennem vores FVU-danskkurser (Forberedende voksenundervisning).

Hvor og hvornår?

Du kan lære dansk i UCplus’ lokaler i København, Skovlunde, Greve og Farsø samt på en række uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Vi har hold som består af en kombination online-undervisning og klasseundervisning dag, aften og weekend.

Du kan også læse uddannelsen 100 % online.

Det vælger du efter din forsamtale.

Forsamtale

Når du har tilmeldt dig her på siden, ringer vi til dig og inviterer dig til en forsamtale. Til samtalen taler vi om din baggrund og kvalifikationer og hjælper dig med at finde ud af, hvilken af de tre Danskuddannelser, der er den rigtige for dig.

Til forsamtalen finder vi et hold, der matcher både dine ønsker og om du skal starte på Danskuddannelse 1, 2 eller 3. Du betaler depositum på 2000 kr. og får en kvittering på din betaling og et skema over din undervisning.

Du kan også betale depositum inden inden forsamtalen. Det kan du gøre her.

Først når vi har modtaget din betaling, kan vi ansøge din kommune om at godkende dig til Danskuddannelse.

 

Vil du være kursist på Danskuddannelsen?

Tilmeld dig Danskuddannelsen her, så kontakter vi dig inden for 2-5 hverdage og inviterer dig til en forsamtale.

Du kan også tilmelde dig via tlf: 44 87 01 66

Regler

Der er vedtaget en lovændring i juni 2020, der gør, at de ministerielle Danskuddannelser er gratis fra d. 1 juli. med et depositum på 2000 kr.

Du får tildelt et klippekort, som angiver, hvor længe du kan gå på det enkelte modul, og hvor længe du kan holde pause.

Du er ikke omfattet af reglerne for depositum og klippekort, hvis du er flygtning eller au pair. Reglerne er de samme på alle sprogcentre i Danmark.

På UCplus Dansk bruger vi tidssvarende og opdaterede undervisningsmaterialer, som er gratis for dig, der tager Danskuddannelsen.

Depositum

Der er vedtaget en lovændring i juni 2020, der gør, at de ministerielle Danskuddannelser er gratis fra d. 1 juli. med et depositum på 2000 kr.

Du får dit depositum tilbage, når du har bestået din modultest. Modultesten skal bestås indenfor klippekortets rammer.

Sådan foregår det:

Vi inviterer dig altid til en forsamtale, hvor vi giver dig mere information, hører om dine ønsker og finder det bedste hold til dig. Efter din forsamtale, ansøger vi din kommune om at godkende dig til Danskuddannelse. Så snart du er godkendt, beder vi dig om at indbetale depositum. Først, når vi har modtaget din betaling, kan du få en plads på et hold, og din undervisning kan begynde.

Du skal ikke indbetale depositum hvis:

 • du er på forsørgelse eller integrationskontrakt.
 • du er au pair.
 • du startede på din Danskuddannelse før 1. juli 2017, hvor reglen om depositum trådte i kraft.
Klippekort

Du skal tage din Danskuddannelse inden for en tidsramme. Det kaldes et ”Klippekort”. Klippekortet angiver hvor længe du kan gå på hvert enkelt modul, og hvor længe du må være om at færdiggøre din Danskuddannelse.

Hvis du kommer hurtigt i gang med din Danskuddannelse og følger undervisningen, vil du normalt kunne gennemføre langt hurtigere end de maximale 3 ½ år, du samlet set har på klippekortet. Men du skal være opmærksom på reglerne for klippekort – især hvis du holder pause fra din Danskuddannelse.

Du får et klippekort, hvis du er:

 • Studerende
 • Arbejdstager
 • Gift med en arbejdstager
 • Au pair
 • Familiesammenførte efter EU-regler

Sådan fungerer klippekortet:

 • Som nybegynder har du et klip til hvert af Danskuddannelsens moduler. Men kan du noget dansk i forvejen og starter fx på modul 2, får du kun klip til modul 2-6.
 • Det første klip aktiverer du, når du begynder at gå til dansk.
 • Du aktiverer et nyt klip, når du tilmelder dig et nyt modul.
 • Hvis du ikke består modultesten, inden klippet udløber, aktiveres næste klip automatisk.
 • Dit klippekort er aktivt i 5 år efter, at du er startet på Danskuddannelse.

Her kan du se hvor længe, de enkelte klip varer:

Pauser i Danskuddannelsen

Vil du holde pause fra din Danskuddannelse, skal det være mellem modulerne. Når du tilmelder dig et nyt modul, begynder du at bruge et nyt klip.

Holder du pause midt i et modul, bruger du dit klip uden at få undervisning. Og du risikerer at mangle klip sidst i din Danskuddannelse. Sker det, skal du selv betale. Danskuddannelse koster 6000 kr. pr modul.

Hvis du alligevel vil holde pause midt i et modul, beder vi dig kontakte os.

Forlængelse af Klippekortet
Du kan få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen pga. alvorlig og langvarig sygdom. Du skal dokumentere med en lægeerklæring, at du er syg. Kommunen skal have din dokumentation, mens du er syg eller senest på det tidspunkt, hvor du igen har mulighed for at deltage i undervisningen.

Du skal selv tage kontakt til kommunen, hvis du ønsker at få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode.

Særkurser

Foruden Den Ministerielle Danskuddannelse tilbyder UCplus en række særkurser som bl.a. Dansk- og Chaufføruddannelsen for dig, der vil være buschauffør og UCplus Express for dig, der har lyst til at lære dansk hurtigt og intensivt.