PD3-hold

PD3-hold forbereder dig til Prøve i Dansk 3, der er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3. Prøven tester på det europæiske B2-niveau og er et af kravene for at kunne søge statsborgerskab og familiesammenføring. På holdene arbejder vi systematisk med det dansk, som eksamensopgaverne kræver.

PD3-hold

Det kan alle, der har bestået modul 4 på Danskuddannelse 3 , eller som har lært dansk på samme niveau, mundtligt og skriftligt. Danskuddannelse 3 er for folk, der er vant til at gå i skole, og det betyder blandt andet, at man skal aflevere skriftligt hjemmearbejde hver uge.

Undervisningen er gratis, hvis du har ret til danskundervisning. Du skal i så fald betale 2000 kr. i depositum, som tilbagebetales, når du består modultesten.

Hvis du ikke har ret til danskundervisning, er prisen, inklusiv eksamen, 6000 kroner. Det gælder også, hvis du vil studere fra udlandet.

Du kan betale depositum her.

Dagholdet har to formiddage om ugen (i alt 6 lektioner) med sproglige opgaver, feedback på afleveringer og gruppediskussioner.  Derudover er der mindst 4 timers arbejde derhjemme – en del af dette, er online.

Aftenholdet har to aftener (i alt 6 lektioner) om ugen med feedback på afleveringer, sproglige opgaver og gruppediskussioner og derudover mindst 6 timers arbejde derhjemme med sproglige opgaver, feedback på afleveringer og gruppediskussioner.  Derudover er der ca. 4 timers arbejde derhjemme – en del er onlinearbejde.

Onlinekursister skal regne med 8 timers ugentligt arbejde med selvrettende lytte-, læse- og grammatik-øvelser samt skriftlige opgaver. Dertil kommer ½ times individuel skype-undervisning med feedback på opgaver og andet.

Nye hold starter januar 2021

Daghold
Dage: Mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag
Tid: 9.00 – 11:35
Sted: Drejervej 15, 2400 København (ved Nørrebro st.)

Aftenhold (IKKE FLERE PLADSER)
Dag: Mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag
Tid: 17.00-20.30
Sted: Nørregade 31, 1165 København K (ved Nørreport st.)

Online
Materialet ligger på moodle.basby.dk – du får login, når du har betalt depositum. Det kan du gøre her.
Tidspunktet for skype-undervisningen aftaler og justerer vi løbende.

Vil du være kursist på PD3-hold?

Tilmelding

Tilmeld dig PD3-hold, så kontakter vi dig inden for 2-5 hverdage.

Du kan også tilmelde dig via tlf:
44 87 01 66​