Dansk i virksomheden

Gratis danskundervisning for internationale medarbejdere

Vil du tilbyde dine internationale medarbejdere at lære dansk?

UCplus tilbyder danskkurser og danskundervisning for internationale medarbejdere i virksomheder i hele Danmark gennem Danskuddannelse og FVU. Det betyder, at undervisningen kan afholdes gratis, hvis medarbejderne har ret til enten Danskuddannelse, som er planlagt i forhold til den europæiske referenceramme (CEFR) eller FVU. Det hjælper UCplus med at afklare gennem samtale med den enkelte medarbejder.

UCplus står for alt koordinering og stiller op med dygtige undervisere, som gennemfører danskundervisning på dine medarbejderes niveau. Det kan foregå enten hos jer i virksomheden, på et af UCplus’ sprogcentre eller online. Det er også muligt at søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis undervisningen holdes i arbejdstiden. Det hjælper UCplus også med at søge.

Kontakt Sprogcenterchef Karen Poulsen, hvis du vil høre mere på tlf. 20 60 11 83 eller kp@ucplus.dk

Bliv kontaktet om dansk i virksomheden

Bliv kontaktet om dansk i virksomheden

Udfyld dine kontaktoplysninger og vi kontakter dig inden for 5 hverdage.
Du kan også ringe til markedschef Karen Greiffenberg Poulsen på 20 60 11 83

Vores samarbejdspartnere

Vores
samarbejdspartnere

Fordele ved at lære dansk i virksomheden

  • Det er praktisk for medarbejderne, og det øger både deltagelse og engagement, som giver en bedre progression.
  • Medarbejderne forbedrer deres danskkompetencer, og det bidrager til styrket fællesskab og fastholdelse.
  • Undervisningen kan tilpasses sprogbehovene i netop jeres virksomhed. Vi har erfaring fra en lang række brancher som bl.a. chauffør-, service-, bygge- og it-branchen.
  • Vi kan hurtigt inddrage emner, som er vigtige for deres arbejdsgange, i undervisningen, når vi kender hinanden og er i huset.
  • Undervisningen kan afholdes i arbejdstiden. Det betyder, at der kan søges om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Det vejleder vi også om. Læs mere om det her.

Mere om danskundervisning gennem Danskuddannelse

Den Officielle Danskuddannelse (6)

Som ny borger i Danmark opfordres du til at lære dansk. De tre Danskuddannelser er det officielt udbudte program delt op i niveauer fra 1-3. Danskuddannelse 1 og 2 er opdelt i 6 moduler, som afsluttes med en test: Prøve i Dansk 1 (PD1) og Prøve i Dansk 2 (PD2). På Danskuddannelse 3 afslutter du efter modul 5 med Prøve i Dansk 3 (PD3). Du kan også tage et 6. modul på Danskuddannelse 3 og afslutte med Studieprøven, som giver dig adgang til at læse en dansksproget uddannelse i Danmark.

I de første 2 moduler på alle 3 Danskuddannelser fokuserer vi mest på de mundtlige færdigheder og på at gøre dig klar til at tale dansk på dit job og på din uddannelse. I de efterfølgende moduler bliver du gradvist bedre til at tale, læse, lytte og skrive på dansk.

Danskuddannelsen er den officielt udbudte danskundervisning til nye borgere i Danmark, som giver dig færdighederne til at klare dig i job, uddannelse og generelt som borger i Danmark. Det er vigtigt for at få en god start i landet. På alle niveauer fokuserer vi på det dansk, du har brug for. I din hverdag og på studie og job.

På Danskuddannelserne hos UCplus hjælper vi dig også i gang med at bruge de offentlige digitale platforme. Vi giver dig brugbar viden om dansk kultur, historie og arbejdsmarked, og du vil møde andre, nye borgere i Danmark, så du kan etablere et netværk.

Den Officielle Danskuddannelse hos UCplus er et tilbud til dig, der er voksen (+18 år). Du har ret til den Officielle Danskuddannelse i op til 42 måneder (3 ½ år) inden for en femårsperiode. Femårsperioden begynder, når du ankommer til Danmark. Du skal have opholdstilladelse og fast, lovligt ophold i Danmark.

Det kræves ikke, at du har noget kendskab til det danske sprog inden Danskuddannelse 1, 2 eller 3 påbegyndes.

Hvis du ikke længere har ret til den Officielle Danskuddannelse, har du mulighed for selv at betale for et danskmodul. Kontakt UCplus på 44 87 01 66 for at høre nærmere om prisen.

Du kan også blive bedre til dansk gennem vores FVU-danskkurser (Forberedende voksenundervisning).

Du kan lære dansk i UCplus’ lokaler i København, SkovlundeGreveRingkøbing-Skjern, Silkeborg, Sønderborg og Tønder samt på en række uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Vi har hold som består af en kombination online-undervisning og klasseundervisning dag, aften og weekend.

Du kan også læse uddannelsen 100% online.

Det vælger du efter din forsamtale.

Udfyld tilmelding
Du udfylder din tilmelding her på siden.

Vi kontakter dig
Indenfor 2-5 hverdage efter din tilmelding, ringer vi til dig. Vi booker tid til en forsamtale og vejleder dig i indbetaling af depositum.

Indbetal depositum
Senest til forsamtalen betales depositum på 2000 kr. for at deltage på Danskuddannelsen. Depositum kan refunderes, når du har bestået modultest.

Forsamtale
Forsamtalen foregår på en af UCplus Dansk lokationer. Til samtalen taler vi om din baggrund og afklarer hvilket niveau, du skal starte på. Vi finder også et hold til dig, som passer med dine ønsker for sted og tidspunkt.

Modtag velkomst e-mail
Efter forsamtalen modtager du en velkomst e-mail, hvor du kan se din startdato, tidspunkt og lokation.

Selvforsørgende skal betale et depositum på 2000 kr. ved start på danskuddannelsen. Det fulde beløb refunderes, når du gennemfører modulet og afslutter med modultest eller afsluttende danskprøve inden for den fastsatte periode.

Hvis du ikke gennemfører modulet inden for den fastsatte periode, mister du hele dit depositum på 2.000 kr., og du bliver bedt om at betale et nyt depositum, hvis du vil begynde på det efterfølgende modul.

Ovenstående regler gælder på alle sprogskoler, og UCplus forvalter således reglerne på vegne af din kommune. Det betyder, at vi ikke har mulighed for selvstændigt at træffe beslutning om tilbagebetaling af depositum.

Au pair og familiesammenførte er fritaget for at betale depositum, men det er altid din kommune som afgør, om du skal betale depositum i henhold til lovgivningen.

Herunder kan du se hvor lang tid du forventes at bruge pr. modul samt tidsrammen for, hvornår du fortaber dit depositum.

Sådan gennemfører du din uddannelse med et godt resultat

UCplus ønsker, at du gennemfører din uddannelse med et godt resultat, og vi håber derfor, at du har lyst og mulighed for at gøre den nødvendige indsats. Vi anbefaler, at du deltager aktivt i undervisningen i klassen, og at du laver alt det hjemmearbejde, som du får af din underviser. Hvis du er forhindret i at møde til undervisningen en enkelt gang, vil vi selvfølgelig bede dig melde afbud, og hvis du er nødt til at være væk fra undervisningen flere gange, kan din underviser anbefale dig noget ekstra hjemmearbejde.

Du skal være opmærksom på, at længerevarende fravær, kan betyde, at du mister dit depositum. Hvis du er nødt til at være fraværende i en længere periode, vil vi anbefale dig at kontakte vores administration, så vi kan hjælpe dig med at planlægge bedst muligt i forhold til dit uddannelsesforløb.


Vi vil altid gerne være fleksible

Hvis du ønsker at skifte undervisningstidspunkt eller -dag, vil vi bede dig kontakte vores administration, så vil vi forsøge at finde et andet tidspunkt eller en anden dag, der passer dig bedre,


Modultest

Hvert undervisningsmodul afsluttes med en modultest, som kan være mundtlig, skriftlig eller både mundtlig og skriftlig afhængig af modulet. Du aftaler med din underviser, når du er klar til at gå til modultest. Det er UCplus’ undervisere, som afholder modultesten efter ministeriets retningslinjer.

Modultesten planlægges på det enkelte hold, og den afholdes altid fysisk i UCplus’ lokaler, også selvom du deltager på et onlinehold.

Mere om danskundervisning gennem FVU

FVU-danskkurser (5)

FVU-undervisningen er delt op i trin, og hvert trin afsluttes med en trinprøve, før du rykker videre til næste trin.

På FVU har vi fokus på de tekster, som er vigtige for dig. På alle arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skal man læse, skrive og forstå tekster. Det er de tekster, du møder i hverdagen, som vi arbejder med på FVU.

Gennemførte FVU-kurser kan bl.a. bruges til:

– Søge om permanent opholdstilladelse i Danmark med FVU-læsning trin 2 og 3

– Søge om dansk statsborgerskab med FVU-læsning trin 4

– Kombinerer FVU-læsning trin 4 med FVU-matematik trin 2 og søg ind på en erhvervsuddannelse.

Du kan tage FVU-danskkurser i UCplus’ lokaler i København, Skovlunde, Greve, Aarhus, Silkeborg og Ringkøbing.

Vi har hold som består af en kombination online undervisning og klasseundervisning dag eller aften.

Du kan også tage FVU-danskkurser 100% online.

Det vælger du efter din forsamtale.

Dig der kan noget dansk i forvejen, men som gerne vil blive bedre til at læse og skrive.
FVU kan også være et supplement til Danskuddannelsen.

Når du har tilmeldt dig her på siden, ringer vi til dig og inviterer dig til en forsamtale. Til samtalen taler vi om din baggrund og kvalifikationer og hjælper dig med at finde det rigtige FVU-danskkursus for dig. Herefter kan du begynde på et FVU-danskkursus.

Lær dansk på alle vores sprogcentre

UCplus tilbyder alle niveauer af den officielle Danskuddannelse på vores sprogcentre i København, Greve, Silkeborg og Ringkøbing samt på en lang række uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Som kursist har du altid mulighed for at skifte mellem online-undervisning og klasseundervisningen på skolen, hvis dit behov ændrer sig. Du kan læse mere om Danskuddannelse på UCplus lige her.

Vil du tilbyde dansk til dine internationale medarbejdere?

Du er altid velkommen til at ringe til sprogcenterchef Karen Greiffenberg Poulsen på 20 60 11 83, hvis du er interesseret i at høre mere om UCplus virksomhedsrettede dansktilbud.

Marianne
Cookies