Dansk for internationale studerende

Danskundervisning på uddannelsesinstitutioner i hele Danmark

Dansk for internationale studerende

Danskundervisning på uddannelsesinstitutioner i hele Danmark

Kommer du til Danmark for at studere, kan du tage Danskuddannelsen målrettet internationale studerende på dit uddannelsessted, kombinere med online-undervisning eller studere 100% online.

Danskuddannelsen er gratis med et depositum på 2000 kr.

Den Ministerielle Danskuddannelse giver dig adgang til officielle prøver og en god start i Danmark. Uddannelsen tilbydes på 3 niveauer, som hver består af 6 moduler på niveau 1 og 2 og 5 moduler på niveau 3. Du vil blive tilbudt at starte på netop det niveau, som passer til det antal års skolegang, du har, og dine kvalifikationer. Undervisning er planlagt i forhold til den europæiske referenceramme (CEFR).

Gratis mobilabonnement
Når du er tilmeldt og aktiv på Danskuddannelsen hos UCplus, kan du få stillet et gratis mobilabonnement til rådighed. Du er først tilmeldt, når du har betalt depositum.

Fordele ved at deltage 

  • Du lærer dansk udtale, læsning og skrivning
  • Du har en fast underviser, som kender dig og dine mål
  • Du kan øve dig derhjemme med tilpassede onlineøvelser i dansk, når det passer dig
  • Du får feedback fra din underviser på alle dine opgaver, så du kan blive endnu bedre til at tale og skrive dansk
  • Du lærer om dansk kultur, historie og samfund
  • Du udvider dit netværk i Danmark

For at deltage
skal du

  • Have ret til Danskuddannelse
  • Betale 2000 kr. i depositum
  • Være indstillet på at lære en masse dansk

Mere om dansk for internationale studerende

Dansk for internationale studerende (6)

Som international studerende er det ofte Danskuddannelse 3 (DU3), der passer til dit niveau.
Danskuddannelse 3 er opdelt i 5 moduler.
Modul 1-4 afsluttes med en officiel modultest.
Modul 5 afsluttes med en eksamen i maj/juni eller november/december kaldet  Prøve i Dansk 3 (PD3).
Du kan efter bestået PD3 fortsætte på et 6. modul, som afsluttes med Studieprøven. Når du har bestået Studieprøven, kan du søge ind på en dansksproget uddannelse i Danmark.

Danskuddannelsen giver dig færdighederne til at klare dig i job, uddannelse og generelt som borger i Danmark. Det er vigtigt for at få en god start i landet. Den Ministerielle Danskuddannelse hos UCplus giver dig også muligheden for at tage Studieprøve og til at søge om optagelse på visse uddannelsesinstitutioner.

På Danskuddannelserne hos UCplus hjælper vi dig også igang med at bruge de offentlige digitale platforme. Vi giver dig brugbar viden om dansk kultur, historie og arbejdsmarked, og du vil møde andre, nye borgere i Danmark, så du kan etablere et netværk.

Vi starter løbende nye hold. Efter din tilmelding, vil du i løbet af 2-5 hverdage få en mail om studiestart og betaling af depositum.

Du kan allerede nu betale depositum her. Dit depositum refunderes, når du har bestået modultesten.

Først når vi har modtaget din betaling, kan vi ansøge din kommune om at godkende dig til Danskuddannelse.

Danskuddannelsen for internationale studerende er for dig:

– der kommer til Danmark for at studere

– der er ansat på en uddannelsesinstitution

– der er gift med en ansat på en uddannelsesinstitution

Selvforsørgende skal betale et depositum på 2000 kr. ved start på danskuddannelsen. Det fulde beløb refunderes, når du gennemfører modulet og afslutter med modultest eller afsluttende danskprøve inden for den fastsatte periode.

Hvis du ikke gennemfører modulet inden for den fastsatte periode, mister du hele dit depositum på 2.000 kr., og du bliver bedt om at betale et nyt depositum, hvis du vil begynde på det efterfølgende modul.

Ovenstående regler gælder på alle sprogskoler, og UCplus forvalter således reglerne på vegne af din kommune. Det betyder, at vi ikke har mulighed for selvstændigt at træffe beslutning om tilbagebetaling af depositum.

Au pair og familiesammenførte er fritaget for at betale depositum, men det er altid din kommune som afgør, om du skal betale depositum i henhold til lovgivningen.

Herunder kan du se hvor lang tid du forventes at bruge pr. modul samt tidsrammen for, hvornår du fortaber dit depositum.

Sådan gennemfører du din uddannelse med et godt resultat

UCplus ønsker, at du gennemfører din uddannelse med et godt resultat, og vi håber derfor, at du har lyst og mulighed for at gøre den nødvendige indsats. Vi anbefaler, at du deltager aktivt i undervisningen i klassen, og at du laver alt det hjemmearbejde, som du får af din underviser. Hvis du er forhindret i at møde til undervisningen en enkelt gang, vil vi selvfølgelig bede dig melde afbud, og hvis du er nødt til at være væk fra undervisningen flere gange, kan din underviser anbefale dig noget ekstra hjemmearbejde.

Du skal være opmærksom på, at længerevarende fravær, kan betyde, at du mister dit depositum. Hvis du er nødt til at være fraværende i en længere periode, vil vi anbefale dig at kontakte vores administration, så vi kan hjælpe dig med at planlægge bedst muligt i forhold til dit uddannelsesforløb.


Vi vil altid gerne være fleksible

Hvis du ønsker at skifte undervisningstidspunkt eller -dag, vil vi bede dig kontakte vores administration, så vil vi forsøge at finde et andet tidspunkt eller en anden dag, der passer dig bedre,


Modultest

Hvert undervisningsmodul afsluttes med en modultest, som kan være mundtlig, skriftlig eller både mundtlig og skriftlig afhængig af modulet. Du aftaler med din underviser, når du er klar til at gå til modultest. Det er UCplus’ undervisere, som afholder modultesten efter ministeriets retningslinjer.

Modultesten planlægges på det enkelte hold, og den afholdes altid fysisk i UCplus’ lokaler, også selvom du deltager på et onlinehold.

Tilmeld dig Danskuddannelse for internationale studerende hos UCplus

Tilmeld dig Dansk-uddannelse for internationale studerende hos UCplus

Vi kontakter dig inden for 2-5 hverdage og giver dig besked omkring holdstart.
Du kan også tilmelde dig via tlf: 44 87 01 66

Lær dansk online

Vi tilbyder også den officielle Danskuddannelse som 100% online danskundervisning. Du har altid mulighed for at skifte mellem online-undervisning og klasseundervisningen på skolen, hvis dit behov ændrer sig. Du kan læse mere om vores online danskundervisning.

I tvivl?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 44 87 01 66, hvis du er i tvivl om, hvad der er den bedste måde at lære dansk på for dig.

Cookies