Dansk for internationale studerende

Kommer du til Danmark for at studere, kan du tage Danskuddannelsen målrettet internationale studerende på dit uddannelsessted, kombinere med online-undervisning eller studere 100% online.

Danskuddannelsen er gratis med et depositum på 2000 kr.

Den Ministerielle Danskuddannelse giver dig adgang til officielle prøver og en god start i Danmark. Uddannelsen tilbydes på 3 niveauer, som hver består af 6 moduler på niveau 1 og 2 og 5 moduler på niveau 3. Du vil blive tilbudt at starte på netop det niveau, som passer til det antal års skolegang, du har, og dine kvalifikationer.

Gratis mobilabonnement
Når du er tilmeldt og aktiv på Danskuddannelsen hos UCplus, kan du få stillet et gratis mobilabonnement til rådighed. Du er først tilmeldt, når du har betalt depositum.

Dansk for internationale studerende (8)

Som international studerende er det ofte Danskuddannelse 3 (DU3), der passer til dit niveau.
Danskuddannelse 3 er opdelt i 5 moduler.
Modul 1-4 afsluttes med en officiel modultest.
Modul 5 afsluttes med en eksamen i maj/juni eller november/december kaldet  Prøve i Dansk 3 (PD3).
Du kan efter bestået PD3 fortsætte på et 6. modul, som afsluttes med Studieprøven. Når du har bestået Studieprøven, kan du søge ind på en dansksproget uddannelse i Danmark.

Danskuddannelsen giver dig færdighederne til at klare dig i job, uddannelse og generelt som borger i Danmark. Det er vigtigt for at få en god start i landet. Den Ministerielle Danskuddannelse hos UCplus giver dig også muligheden for at tage Studieprøve og til at søge om optagelse på visse uddannelsesinstitutioner.

På Danskuddannelserne hos UCplus hjælper vi dig også igang med at bruge de offentlige digitale platforme. Vi giver dig brugbar viden om dansk kultur, historie og arbejdsmarked, og du vil møde andre, nye borgere i Danmark, så du kan etablere et netværk.

Vi starter løbende nye hold. Efter din tilmelding, vil du i løbet af 2-5 hverdage få en mail om studiestart og betaling af depositum.

Du kan allerede nu betale depositum her. Dit depositum refunderes, når du har bestået modultesten.

Først når vi har modtaget din betaling, kan vi ansøge din kommune om at godkende dig til Danskuddannelse.

Danskuddannelsen for internationale studerende er for dig:

– der kommer til Danmark for at studere

– der er ansat på en uddannelsesinstitution

– der er gift med en ansat på en uddannelsesinstitution

Når du starter på Danskuddannelsen, får du tildelt et klippekort, som angiver, hvor længe du kan gå på det enkelte modul, og hvor længe du kan holde pause.
Du er ikke omfattet af reglerne for depositum og klippekort, hvis du er flygtning eller au pair.
Reglerne er de samme på alle sprogcentre i Danmark.

Der er vedtaget en lovændring i juni 2020, der gør, at de ministerielle Danskuddannelser er gratis fra d. 1 juli. med et depositum på 2000 kr.

Du får dit depositum tilbage, når du har bestået din modultest. Modultesten skal bestås indenfor klippekortets rammer.

Sådan foregår det:

Vi inviterer dig altid til en forsamtale, hvor vi giver dig mere information, hører om dine ønsker og finder det bedste hold til dig. Efter din forsamtale, ansøger vi din kommune om at godkende dig til Danskuddannelse. Så snart du er godkendt, beder vi dig om at indbetale depositum. Først, når vi har modtaget din betaling, kan du få en plads på et hold, og din undervisning kan begynde.

Du skal ikke indbetale depositum hvis:

Du er på forsørgelse eller integrationskontrakt.
Du er au pair.
Du startede på din Danskuddannelse før 1. juli 2017, hvor reglen om depositum trådte i kraft.

Du skal tage din Danskuddannelse inden for en tidsramme. Det kaldes et ”Klippekort”. Klippekortet angiver hvor længe du kan gå på hvert enkelt modul, og hvor længe du må være om at færdiggøre din Danskuddannelse.

Hvis du kommer hurtigt i gang med din Danskuddannelse og følger undervisningen, vil du normalt kunne gennemføre langt hurtigere end de maximale 3 ½ år, du samlet set har på klippekortet. Men du skal være opmærksom på reglerne for klippekort – især hvis du holder pause fra din Danskuddannelse.

Du får et klippekort, hvis du er:

Studerende
Arbejdstager
Gift med en arbejdstager
Au pair
Familiesammenførte efter EU-regler

Sådan fungerer klippekortet:

Som nybegynder har du et klip til hvert af Danskuddannelsens moduler. Men kan du noget dansk i forvejen og starter fx på modul 2, får du kun klip til modul 2-6.

Det første klip aktiverer du, når du begynder at gå til dansk.

Du aktiverer et nyt klip, når du tilmelder dig et nyt modul.

Hvis du ikke består modultesten, inden klippet udløber, aktiveres næste klip automatisk.

Dit klippekort er aktivt i 5 år efter, at du er startet på Danskuddannelse.

Her kan du se hvor længe, de enkelte klip varer:

Pauser i Danskuddannelsen

Vil du holde pause fra din Danskuddannelse, skal det være mellem modulerne. Når du tilmelder dig et nyt modul, begynder du at bruge et nyt klip.

Holder du pause midt i et modul, bruger du dit klip uden at få undervisning. Og du risikerer at mangle klip sidst i din Danskuddannelse. Sker det, skal du selv betale. Danskuddannelse koster 6000 kr. pr modul.

Hvis du alligevel vil holde pause midt i et modul, beder vi dig kontakte os.

Forlængelse af Klippekortet
Du kan få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen pga. alvorlig og langvarig sygdom. Du skal dokumentere med en lægeerklæring, at du er syg. Kommunen skal have din dokumentation, mens du er syg eller senest på det tidspunkt, hvor du igen har mulighed for at deltage i undervisningen.

Du skal selv tage kontakt til kommunen, hvis du ønsker at få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode.

Vil du være kursist på Danskuddannelsen for internationale studerende?

Tilmeld dig Danskuddannelsen for internationale studerende her, så kontakter vi dig inden for 2-5 hverdage.

Du kan også tilmelde dig via tlf: 44 87 01 66​