Prøver

På UCplus bliver du godt forberedt til eksamen. Vi har fx særlige PD3-hold og Studieprøve-hold i København. Prøveholdene starter i uge 33 (mandag d. 10. august eller tirsdag d. 11 august). Du kan melde dig til her.

Vi har også Facebookgrupperne: PD3 på UCplus, PD2 på UCplus og PD1 på UCplus. Her bliver du inspireret og opbygger et netværk, mens du bliver klar til prøven. Du finder grupperne på vores Facebook.

Vi afholder de statskontrollerede prøver:

Alle prøverne finder sted to gange om året – i maj/juni og november/december. Næste gang der afholdes prøver er juni/juli 2020. Prøverne er blevet udskudt i sommer pga. Corona-situationen i Danmark.

Nye datoer for de skriftlige prøver juni 2020:

Studieprøven: 15. juni 2020

PD3: 16. juni 2020

PD2: 17. juni 2020

PD1: 18. juni 2020

Vi afholder prøverne i København, Greve og Farsø. Du skal betale et gebyr for at gå op til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven. PD1, PD2, PD3 og Studieprøven er selvfølgelig gratis for kursister på UCplus.

Tilmeldingsfristen for Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven var 29. april 2020

Tilmeldingsfristen for PD1, PD2, PD3 og Studieprøven maj/juni 2020 var 2. marts 2020.

Tilmeldingsfristen for PD1, PD2, PD3 og Studieprøven november/december 2020 er 7. september 2020. Vi åbner for tilmelding d. 3. august.

Studieprøven

Skriftlig del afholdes 15. juni 2020

Studieprøven er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3, modul 6. Det er det højeste niveau i Danskuddannelsessystemet. Du kan blandt andet bruge Studieprøven, hvis du vil studere i Danmark.

Studieprøven består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Er det første gang, du tilmelder dig Studieprøven, er det et krav, at du tilmelder dig både den skriftlige og den mundtlige del. Hvis du ikke består begge dele i første forsøg, kan du prøve igen ved at tilmelde dig den del, du ikke bestod. Derfor kan du også tilmelde dig den skriftlige og den mundtlige del enkeltvis.

Studieprøven er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 3.6.

Tilmeldingsfristen var 2. marts 2020.

 

Prøve i Dansk 3

Skriftlig del afholdes 16. juni 2020

PD3 er den afsluttede prøve på Danskuddannelse 3, modul 5. Du kan blandt andet bruge PD3 til at søge om dansk statsborgerskab.

PD3 består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

PD3 er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 3.5.

Tilmeldingsfristen var 2. marts 2020.

 

Prøve i Dansk 2

Skriftlig del afholdes 17. juni 2020

PD2 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 2, modul 6. Du kan blandt andet bruge PD2 til at søge om permanent opholdtilladelse.

PD2 består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

PD2 er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 2.6.

Tilmeldingsfristen var 2. marts 2020.

 

Prøve i Dansk 1

Skriftlig del afholdes 18. juni 2020

PD1 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 1, modul 6. Du kan blandt andet bruge PD1, når du søger job.

PD1 består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

PD1 er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 1.6.

Tilmeldingsfristen var 2. marts 2020.

Alle mundtlige prøver afholdes 22. juni-3. juli 2020

Husk!

Ved både den skriftlige og den mundtlige danskprøve skal du vise gyldig billed-ID for at få lov at deltage i eksamen. Læs mere om kravene til legitimation.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven afholdes 3. juni 2020 kl. 11:00

For at få permanent opholdstilladelse skal udlændinge i Danmark bl.a. opfylde 2 ud af 4 betingelser. Man kan opfylde en af disse betingelser ved at bestå Medborgerskabsprøven. Man vil blive testet i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Prøven er en multiple choice-test med 25 skriftlige spørgsmål. Man skal svare rigtigt på minimum 20 spørgsmål for at bestå.

 

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven afholdes 3. juni 2020 kl. 13:00

Indfødsretsprøven er en prøve i samfundsforhold i Danmark, dansk kultur og historie. Udlændinge i Danmark skal bestå Indfødsretsprøven og opfylde en række andre betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Prøven er en multiple choice-test med 40 skriftlige spørgsmål. Man skal svare rigtigt på minimum 32 spørgsmål for at bestå.

 

Tilmeldingsfristen til Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven afholdt i juni 2020 var den 29. April 2020. Du kan ikke længere tilmelde dig.