Prøver

Hos UCplus afholder vi de statskontrollerede prøver:

Hvornår
Alle prøverne finder sted to gange om året – i maj/juni og november/december. Se datoer for prøver og tilmelding længere nede.

Hvor
Vi afholder prøverne i København, Greve, Ringkøbing, Silkeborg, Sønderborg og Tønder.

Priser
Du skal betale et gebyr for at gå op til danskprøverne: PD1, PD2, PD3 og studieprøven samt vidensprøverne: Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Gratis for kursister på UCplus
PD1, PD2, PD3 og Studieprøven er gratis for kursister på prøveafsluttende modul hos UCplus.

Billedlegitimation
Ved både den skriftlige og den mundtlige danskprøve skal du vise gyldig billed-ID for at få lov at deltage i eksamen. Læs mere om kravene til legitimation.

Forbered dig til prøverne hos UCplus
På UCplus bliver du godt forberedt til danskprøverne. Vi har informationsmøder om alle danskprøverne og vi har prøveforberedende PD3-hold og Studieprøve-hold i København.

Tilmeld dig de forberedende hold her:
PD3-hold
Studieprøve-hold 

Vi har også Facebook-grupperne: PD3 på UCplus, PD2 på UCplus og PD1 på UCplus. Her bliver du inspireret og opbygger et netværk, mens du bliver klar til prøven. Du finder grupperne på vores Facebook side.

Klager
Du kan klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen ved både skriftlig og mundtlig prøve. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagefristen er fire uger efter du har fået din karakter at vide. Du kan læse mere i klagevejledningen her.

Sygdom – kun gældende for danskprøverne
I tilfælde af sygdom ved enten den skriftlige eller mundtlige prøve, kan du mod fremvisning af en lægeerklæring gå op i den manglende prøvedel ved næste prøvetermin. Du skal hurtigst muligt kontakte den skole, du var tilmeldt prøven hos, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.

Særlige prøvevilkår
Hvis du er ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge dispensation om at komme til prøve med særlige vilkår. Efter tilmelding til prøven skal du kontakte den skole, hvor du aflægger prøven senest otte uger før den skriftlige prøve afholdes. Skolen skal have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Find dit lokale sprogcenter samt tilhørende informationer her.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Danskprøver

 

Studieprøven

Skriftlig del afholdes næste gang i maj/juni 2024.

Mundtlig del af prøveterminen er fra 10. – 21. juni 2024.

Studieprøven er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3, modul 6 (C1-niveau). Det er det højeste niveau i Danskuddannelsessystemet. Du kan blandt andet bruge Studieprøven, hvis du vil studere i Danmark.

Studieprøven består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Er det første gang, du tilmelder dig Studieprøven, er det et krav, at du tilmelder dig både den skriftlige og den mundtlige del. Hvis du ikke består begge dele i første forsøg, kan du prøve igen ved at tilmelde dig den del, du ikke bestod. Derfor kan du også tilmelde dig den skriftlige og den mundtlige del enkeltvis.

Studieprøven er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 3.6.

Tilmeldingsfristen var den 4. marts, og du kan ikke længere tilmelde dig.

 

Prøve i Dansk 3

Skriftlig del er afholdes næste gang i maj/juni 2024.

Mundtlig del af prøveterminen er fra 10. – 21. juni 2024.

PD3 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3, modul 5 (B2-niveau). Du kan blandt andet bruge PD3 til at søge om dansk statsborgerskab.

PD3 består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

PD3 er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 3.5.

Tilmeldingsfristen var den 4. marts, og du kan ikke længere tilmelde dig.

 

Prøve i Dansk 2

Skriftlig del afholdes næste gang i maj/juni 2024.

Mundtlig del af prøveterminen er fra 10. – 21. juni 2024.

PD2 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 2, modul 6 (skriftligt B1, mundtligt B1+). Du kan blandt andet bruge PD2 til at søge om permanent opholdstilladelse.

PD2 består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

PD2 er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 2.6. 

Tilmeldingsfristen var den 4. marts, og du kan ikke længere tilmelde dig.

 

Prøve i Dansk 1

Skriftlig del afholdes næste gang i maj/juni 2024.

Mundtlig del af prøveterminen er fra 10. – 21. juni 2024.

PD1 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 1, modul 6 (skriftligt A2, mundtligt B1). Du kan blandt andet bruge PD1, når du søger job.

PD1 består af en skriftligt og mundtlig del. Den skriftlige del består af: Læseforståelse (1 og 2) og skriftlig fremstilling. Til den mundtlige prøve bliver du testet i lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

PD1 er gratis for kursister på UCplus, som er tilmeldt modul 1.6.

Tilmeldingsfristen var den 4. marts, og du kan ikke længere tilmelde dig.

 

Vidensprøver

 

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven afholdes næste gang 29. maj 2024 kl. 11:00 – 11:30.

For at få permanent opholdstilladelse skal udlændinge i Danmark bl.a. opfylde 2 ud af 4 betingelser. Man kan opfylde en af disse betingelser ved at bestå Medborgerskabsprøven. Man vil blive testet i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Prøven er en multiple choice-test med 25 skriftlige spørgsmål. Man skal svare rigtigt på minimum 20 spørgsmål for at bestå.

Tilmeldingsfristen er 24. april 2024.

Tilmelding til
Medborgerskabsprøven

 

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven afholdes næste gang 29. maj 2024 kl. 13:00 – 13:45.

Indfødsretsprøven er en prøve i samfundsforhold i Danmark, dansk kultur og historie. Udlændinge i Danmark skal bestå Indfødsretsprøven og opfylde en række andre betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Prøven er en multiple choice-test med 45 skriftlige spørgsmål. Man skal svare rigtigt på minimum 36 spørgsmål for at bestå.

Tilmeldingsfristen er 24. april 2024.

Tilmelding til
Indfødsretsprøven

 

Cookies