At blive god til dansk er alfa og omega hos Alfa Laval

Hos den globale virksomhed Alfa Laval er arbejdssproget engelsk. Ikke desto mindre har virksomheden igennem de sidste 1,5 år givet deres udenlandske medarbejdere muligheden for at lære dansk i arbejdstiden. Det handler om trivsel og fastholdelse, for når medarbejderne kan begå sig på dansk i det daglige, så stiger deres lyst til at blive i Danmark.

Anna kursist
Alfa Lavals udenlandske medarbejderne kommer fra mange forskellige lande. Fælles for dem er, at de taler engelsk på arbejde, men de vil gerne blive gode til dansk, så de kan begå sig i Danmark.

Danskundervisning på arbejdspladsen er effektivt og øger medarbejdertrivslen

Hos Alfa Laval er det en selvfølge, at virksomheden tilbyder deres udenlandske medarbejdere at lære dansk. Det er nemlig Alfa Lavals erfaring, at når de lærer sproget, så bliver deres hverdag nemmere, både når de skal kommunikere på arbejde, men i særlig grad, når de ikke er på arbejde og skal begå sig i den danske hverdag, hvad enten det drejer sig om dagligdagens indkøb eller at kunne tale med lægen eller personalet på fx. deres børns daginstitution. Og danskundervisningen skaber ikke bare en bedre forståelse for det danske samfund, den øger også deres tilknytning til landet.

HR Partner hos Alfa Laval, Michael Dichow Lund, ser danskundervisningen som en vigtig brik i medarbejdernes trivsel, og han oplever, at medarbejderne er meget begejstrede for, at de kan lære dansk hos Alfa Laval.

“Vi får meget positive tilbagemeldinger på vores tilbud om danskundervisning. For vores udenlandske medarbejdere vil meget gerne lære dansk. De vil Alfa Laval og de vil Danmark. Og så er de virkelig glade for, at de kan lære dansk i arbejdstiden. Mange af dem har familier, og det gør deres hverdag meget nemmere, at de kan få undervisning hos os.”

Samtaler som giver selvtillid

Danskundervisningen foregår en gang om ugen i 3,5 timer, hvor de udenlandske medarbejdere samles i et af virksomhedens mødelokaler. Der lægges vægt på at medarbejderne selv kommer på banen så meget som muligt, og derfor starter undervisningen altid med mundtlige aktiviteter, hvor medarbejderne taler om hverdagsnære emner, fx. hvad de har lavet i weekenden. Sprogkonsulent Alice Yang Andersen pointerer, at det er vigtigt, at medarbejderne får masser af tid til at øve sig med hinanden, for det giver dem selvtillid til at prøve kræfter med at tale dansk med andre kolleger ved kaffemaskinen, til frokosten eller mellem møder.

“Vi har især fokus på medarbejdernes mundtlige færdigheder. De skal lære at kunne begå sig på dansk i uformelle situationer, og derfor øver vi meget small-talk,” fortæller Alice Yang Andersen.

Efter den gode mundtlige opvarmning fortsætter undervisningen med nøje tilrettelagt sektioner, hvor medarbejderne kommer igennem en bred palette af sproglige færdigheder, så de også øver sig på at læse, lytte, og skrive dansk.

“Vi arbejder kontinuerligt med at opbygge medarbejdernes ordforråd, så de lærer nye ord og vendinger hver uge, samtidig med at de får øvelser, hvor de skal aktivere dét, de allerede har lært. For det er netop gennem den gentagne brug af sproget, at de bliver sikre på, hvordan de skal bruge sproget. De prøver forskellige rollespil, som ligner autentiske situationer, de kan komme i, så dét sprog de lærer, er altid brugbart.”

Medarbejderne får også hjemmearbejde for; ofte små skriftlige opgaver, lytteøvelser eller en lille mundtlig præsentation, som skal forberedes. På den måde bliver deres sproglæring holdt vedlige fra gang til gang, og det giver dem mulighed for at arbejde selvstændigt med sproget.

Anna kursist
For at give medarbejderne så mange muligheder for at øve sig på at tale dansk, taler de ofte sammen i små grupper, og sprogkonsulent Alice Yang Andersen går fra gruppe til gruppe og hjælper med udtale og formuleringer.

Netværk på arbejde og i fritiden

Cenk og Martin er to af deltagerne på holdet. Cenk er flyttet med sin kone og deres søn på to til København fra Tyrkiet. Netop fordi han er kommet til Danmark med sin familie, er han meget glad for, at han kan lære dansk i arbejdstiden:

“Det gør det nemmere at nå det hele, når vi kan lære dansk her. Min søn går i vuggestue, hvor han begynder at lære at tale dansk, og jeg vil meget gerne kunne forstå ham og kunne snakke med personalet i vuggestuen og med mine kolleger.”

Martin er flyttet til Danmark fra Frankrig, og har været i gang med at lære dansk i et halvt år. Han er også begejstret for Alfa Lavals tilbud:

“Det er godt, at vi har undervisning sammen, fordi vi får talt mere dansk, og vi får også skabt et godt netværk med de andre i klassen. For mig er det vigtigt, at jeg lærer dansk, for jeg vil gerne være en del af samfundet i Danmark. Og jeg vil gerne forstå, dét jeg læser, fx. officielle dokumenter, og den slags.”

Udover at øve sit dansk, når han deltager i ugens undervisning hos Alfa Laval, får Martin også brugt sit dansk i fritiden, når han går til badminton.

“Jeg er den eneste, der ikke taler dansk i klubben, så det er en god udfordring for mig at tale med de andre spillere.”

Anna kursist
Cenk kommer fra Tyrkiet og Martin er fra Frankrig, og de bruger begge hver torsdag formiddag med at blive bedre til dansk.

Fakta om dansk i virksomheden

UCplus tilbyder en række fleksible løsninger for virksomhedsdansk. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen, på det nærmeste sprogcenter, eller gennem online undervisning.

UCplus står for alt koordinering og stiller op med dygtige undervisere, som gennemfører danskundervisning på medarbejdernes niveau.

Det er muligt at søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis undervisningen holdes i arbejdstiden. Det hjælper UCplus også med at søge.

Læs mere her

Eller kontakt Sprogcenterchef Mette Lherbier på tlf.: 22 70 42 26 eller mail: mel@ucplus.dk

Du kan også læse om vores gratis danskkursus, FVU.

Cookies