Velkommen til Danskuddannelsen på UCplus Sprogcenter Sønderborg

 

UCplus Sprogcenter Sønderborg tilbyder den officielle Danskuddannelse i Sønderborg kommune fra januar 2024.

Uddannelsen er gratis, og den er planlagt i forhold til den europæiske referenceramme (CEFR).

 

Vi tilbyder hele danskuddannelsen:

Danskuddannelse 1 Modul 1 – 6

Danskuddannelse 2 Modul 1 – 6

Danskuddannelse 3 Modul 1 – 5

Danskuddannelse 3 Modul 6 (Forberedelse til Studieprøven)

 

De officielle afsluttende danskprøver:

Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 3

Studieprøven

 

Vidensprøverne:

Medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven

 

Model for Danskuddannelsen

Velkommen til UCplus Sønderborg (5)

UCplus er glad for at kunne give dig adgang til vores app mit UCplus.
Du kan finde mit UCplus på din mobil eller din computer.

Sådan logger du på
Du logger på mit UCplus her: mit.ucplus.dk
Dit brugernavn og password fremgår af den infomail, som du modtager fra UCplus.

Her kan du fremover finde
Når du er logget på, får du nemt overblik din uddannelse hos UCplus og kan et sted
✔ Se dit skema
✔ Modtage besked ved skemaændringer
✔ Se dit fravær
✔ Se de bøger, som du har lånt (København)
✔ Modtage beskeder fra din underviser
✔ Få gratis adgang til at downloade og benytte hele Office-pakken
✔ Få direkte adgang til Teams, så du også kan følge onlineundervisning
✔ Få adgang til alle UCplus’ online materialer
✔ Finde links til undervisningsmaterialer og digitale ordbøger
✔ Rette dit eget password

Hvis du har brug for hjælp
Du kan altid spørge din underviser om hjælp til at komme på mit UCplus, og hvis han/hun ikke kan hjælpe, kan de henvise dig til vores superbruger, som vil hjælpe dig videre.

Selvforsørgende skal betale et depositum på 2000 kr. ved start på danskuddannelsen. Det fulde beløb refunderes, når du gennemfører modulet og afslutter med modultest eller afsluttende danskprøve inden for den fastsatte periode.

Såfremt du holder pause imellem modulerne, er du berettiget dit depositum retur og det får du ved at udfylde denne formular. Du skal dog være opmærksom på, at du skal indbetale dit depositum på ny, når du så ønsker at starte igen. Du kan også lade dit depositum står hos os imens du holder pause.

Hvis du ikke gennemfører modulet inden for den fastsatte periode, mister du hele dit depositum på 2.000 kr., og du bliver bedt om at betale et nyt depositum, hvis du vil begynde på det efterfølgende modul.

Ovenstående regler gælder på alle sprogskoler, og UCplus forvalter således reglerne på vegne af din kommune. Det betyder, at vi ikke har mulighed for selvstændigt at træffe beslutning om tilbagebetaling af depositum.

Au pair og familiesammenførte er fritaget for at betale depositum, men det er altid din kommune som afgør, om du skal betale depositum i henhold til lovgivningen.

Herunder kan du se hvor lang tid du forventes at bruge pr. modul samt tidsrammen for, hvornår du fortaber dit depositum.

Hvis du ønsker at skifte undervisningstidspunkt eller -dag, vil vi bede dig kontakte vores administration, så vil vi forsøge at finde et andet tidspunkt eller en anden dag, der passer dig bedre.

Hvert undervisningsmodul afsluttes med en modultest, som kan være mundtlig, skriftlig eller både mundtlig og skriftlig afhængig af modulet. Du aftaler med din underviser, når du er klar til at gå til modultest. Det er UCplus’ undervisere, som afholder modultesten efter ministeriets retningslinjer.

Modultesten planlægges på det enkelte hold, og den afholdes altid fysisk i UCplus’ lokaler, også selvom du deltager på et onlinehold.

Din underviser sørger for at tilmelde dig den afsluttende prøve, når du er klar til at afslutte din danskuddannelsen. Hvis du har deltaget på det afsluttende modul under danskuddannelsen, er det gratis for dig at gå til eksamen.

Danskuddannelse 1 Modul 6 afsluttes med Prøve i Dansk 1

Danskuddannelse 2 Modul 6 afsluttes med Prøve i Dansk 2

Danskuddannelse 3 Modul 5 afsluttes med Prøve i Dansk 3

Danskuddannelse 3 Modul 6 afsluttes med Studieprøven

De afsluttende prøver afholdes 2 gange årligt i maj/juni og november/december

Cookies