UCplus og Greve Kommune fastholder SOSU-elever gennem særlig SOSU-Dansk projekt

Med det nyudviklede projekt ’SOSU-Dansk’, der hjælper tosprogede SOSU-elever med at udvikle både sproglige og faglige kompetencer i deres praktikperioder, har Greve Kommune og UCplus fået så stor succes med at fastholde SOSU-eleverne, at projektet nu er blevet forlænget. Og Greve Kommune kan se frem til at uddanne flere elever i 2023.

Anna kursist

Nigerianske Joy og filippinske Roan deltager i SOSU-Dansk. De er meget glade for, at de har fået et fagligt fællesskab, hvor de får hjælp til at forbedre deres dansk, samtidig med at de får udviklet deres SOSU-kompetencer.

Rekruttering og fastholdelse af SOSU elever er en udfordring

Ligesom mange andre kommuner mangler Greve Kommune kvalificerede medarbejdere til plejesektoren. Bente Lyngbo, er uddannelseskonsulent i kommunens afdeling ’Sundhed og Pleje’, og hendes opgave er at rekruttere elever til SOSU-uddannelserne.

Omkring halvdelen af kommunens SOSU-elever er to-sprogede. De kommer fra mange forskellige dele af verden, fra Tyrkiet til Thailand, og de har typisk været i Danmark i omkring 8 år.

Fælles for dem er, at de har brug for at styrke deres dansk for at gennemføre SOSU-uddannelsen. Og de kommer samtidig med meget stærke ’omsorgskompetencer’.

”Rigtig mange af dem har allerede passet et familiemedlem. De er vant til at drage omsorg for andre og de kommer derfor med en vigtig forståelse for pleje og omsorg.”

For at løse problematikken om deres manglende danskfærdigheder, søgte Bente Lyngbo hjælp hos UCplus’ Sprogcenter i Greve. Sammen har de udviklet SOSU-Dansk, hvor alle SOSU-elever med behov for sprogstøtte mødes hver onsdag i deres praktikperioder.

SOSU-Dansk støtter sprogligt og fagligt

UCplus sprogkonsulent Vibeke Jacobsen står for undervisningen på SOSU-Dansk holdet, hvor fokus både er på at forbedre elevernes dansk og at understøtte deres SOSU-faglighed.

”Mange af eleverne mangler præcision i deres mundtlige sprog. De skal blive sikre i at bruge de korrekte formuleringer og de rigtige udsagnsord til en given situation, så de undgår at blive misforstået af den person, de prøver at hjælpe. Det kan dreje sig om, at de får formuleret et spørgsmål korrekt fx ’kan du løfte dit ben?’

Og dette sproglige arbejde fletter vi sammen med udviklingen af andre sproglige kompetencer. Vi arbejder fx med, hvordan de som SOSU-medarbejdere gennem både sprog og kropssprog kan motivere en borger til at tage tøj på. Eller hvordan de bruger deres sprog til at gøre borgeren tryg og glad.”

Roan kommer fra filippinerne og har boet i Danmark i otte år. Hun er utrolig glad for, at hun har fået mulighed for at komme på SOSU-Dansk holdet. For det er netop blandingen af den konkrete grammatik undervisning og SOSU-fagligheden – og lige så vigtigt fællesskabet på holdet, som giver hende mod på at fortsætte på uddannelsen.

”Vi får hjælp til at bruge de korrekte udtryk og til at skrive korrekte sætninger. Og det er vigtigt for os, når vi hverdag skal udfylde dokumentation. Og når vi sammen diskuterer situationer, som vi har oplevet i praktikken, bliver vi klogere. Vi lærer fra hinanden, og det gør os stærkere, fordi vi ved, hvordan vi kan klare en ny situation i fremtiden. Her på holdet har vi godt socialt fællesskab. Vi bruger vores sprog samtidig med, at vi har det rart sammen.”

SOSU-Dansk en succes, der fortsætter

SOSU-Dansk projektet har på baggrund af en meget positiv evaluering i 2022 nu modtaget midler til at fortsætte og til at udvide projektet i 2023. Og uddannelseskonsulent Bente Lyngbo er både glad og tilfreds:

”Vores evaluering af projektet viser, at det grammatiske fokus har givet eleverne større faglig sikkerhed i deres kommunikation med borgerne. Helt konkret kan vi se, at elever, som før puttede sig i undervisningen, nu deltager aktivt i diskussionerne, fordi de har fået udbygget deres sproglige kompetencer.

For Greve Kommune betyder det, at vi kan uddanne en væsentlig større gruppe SOSU-elever. Før var der en del elever, som jeg ikke kunne ansætte, fordi de havde brug for at styrke deres dansk. Men nu ved jeg, at de kan deltage på SOSU-Dansk holdet, og det kommer til at give dem, dét de mangler.”

At SOSU-Dansk indsatsen kan fortsætte, glæder også Marie Prytz, som er sprogcenterchef ved UCplus i Greve:
”Der er jo en kæmpe mangel på SOSUer overalt i landet. Så det er tvingende nødvendigt, at vi får uddannet flere til faget. Derfor er vi rigtig glade for, at vi sammen med Greve Kommune har fundet en måde, som netop kan afhjælpe problemet. Og måske andre kommuner kan blive inspireret til at prøve det samme.”

Cookies