UCplus hjælper virksomheden KP Components med at fastholde deres udenlandske medarbejdere

På grund af mangel på arbejdskraft har komponentvirksomheden KP Components, der producerer metalkomponenter til hydraulik maskiner til f.eks. landbruget, ansat 43 ikke danske medarbejdere til at betjene de tekniske forarbejdningsmaskiner. Langt de fleste kommer fra Rumænien.

”Det kræver en teknisk baggrund og ekstrem præcision at betjene maskinerne. Der bliver ikke uddannet nok operatører i Danmark, og derfor samarbejder vi blandt andet med rumænske rekrutteringsbureauer om at rekruttere rumænere med de nødvendige kompetencer til vores virksomhed,” fortæller Annette Mosegaard, der er HR manager i KP Components. 

Men det er ikke kun maskiner, rumænerne lærer at betjene. En gang om ugen kommer Annemette og Lisbeth fra UCplus ud på KP Components og underviser de 43 udenlandske medarbejdere i dansk. Undervisningen foregår som en del af arbejdsdagen, og KP Components betaler løn, mens de bliver undervist i dansk. Det gør virksomheden for at passe på de dygtige medarbejdere.

”Vi tilbyder alle vores udenlandske medarbejdere gratis dansk her på virksomheden. Det gør vi, fordi vi gerne vil have dem til at blive i Danmark og fastholde dem i virksomheden. At lære sproget er den bedste måde at integrere dem på, ” fortæller Annette Mosegaard.

Og strategien ser ud til at give pote. Ifølge sprogunderviser Annemette Knudsen-Fischer fra UCplus, udtrykker især de medarbejdere, der har taget deres familier med, at sproget hjælper dem med at blive integreret:

”De føler sig mere som en del af Danmark, fordi de bedre kan tale med pædagogerne i børnehaven og med kollagerne. De er utroligt motiverede for at lære sproget og ville faktisk gerne have undervisning to gange om ugen, så det er vi i gang med at undersøge muligheden for, fortæller hun.

Læs også om, hvordan du kan tage et kursus i dansk hos UCplus.

Cookies