Danskuddannelsen for internationale studerende er for dig:

– der kommer til Danmark for at studere

– der er ansat på en uddannelsesinstitution

– der er gift med en ansat på en uddannelsesinstitution