Alle udlændige, der har søgt eller vil søge om dansk indfødsret, kan deltage på forløbet og gå op til prøven.
Læs mere om indfødsretsprøven hos Udlændige- og Integrationsministeriet her.