Medborgerskabsprøven – en prøve for at opnå medborgerskab i Danmark

Er du ny i Danmark? UCplus tilbyder danskundervisning, kontakt os og start på den officielle Danskuddannelse – eller læs mere om Medborgerskabsprøven her på siden. Medborgerskabsprøven i Danmark er en prøve, der bruges til at vurdere borgerens viden om danske normer, kultur og samfundsforhold. Prøven består af multiple-choice spørgsmål, som dækker emner som dansk historie, demokrati og hverdagsliv. Beståelse af prøven er et krav for at opnå permanent opholdstilladelse.

Medborgerskabsprøven - en prøve for at opnå medborgerskab i Danmark

Forberedelse til Medborgerskabsprøven hos UCplus Dansk

I det følgende ser vi nrmere på læremateriale, prøvens format, materialer, nødvendigheden af legitimation, og andre relevante ressourcer til at bestå eksamen.

Læremateriale til Medborgerskabsprøven

Du kan forberede dig til Medborgerskabsprøven ved at studere det skriftlige læremateriale “Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”, som består af 118 sider og 25 faktaark. Der findes også en lydversion af materialet.

Prøvens format

Prøven består af 25 skriftlige multiple-choice spørgsmål, der skal besvares på 30 minutter. For at bestå prøven kræves det at svare korrekt på mindst 20 spørgsmål. Denne prøve kan variere fra gang til gang.

Husk gyldig legitimation til Medborgerskabsprøven

Du skal medbringe én af følgende:

      Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas udstedt af en dansk offentlig myndighed.

      Pas eller identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i EU-/EØS-lande eller Schweiz.

      Pas udstedt af andre lande med en indsat opholdssticker.

Fotokopi eller billede af dokumentet er ikke acceptabelt. Vær sikker på, at din legitimation er korrekt inden prøven.

Vigtigheden af officielt materiale

Det er vigtigt at bruge det officielle lære- og lydmateriale fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), da andre træningsmaterialer på internettet muligvis ikke er præcise eller officielle.

Adgang til materialer

Det skriftlige læremateriale kan gratis downloades fra SIRI’s hjemmeside og opdateres årligt.

Andre relevante ressourcer til Medborgerskabsprøven

På danskogproever.dk kan du finde tidligere Medborgerskabsprøver, som kan være en værdifuld ressource for dem, der forbereder sig på at tage Medborgerskabsprøven i Danmark. Her kan du se eksempler på tidligere prøver, som giver ansøgere mulighed for at øve sig og få en fornemmelse af, hvilke typer spørgsmål der kan komme. Dette kan være med til at øge chancerne for at bestå prøven, da du bliver fortrolig med opgavens struktur og indhold.

Cookies