Informationer om Studieprøven

Om Studieprøven (11)

UCplus afholder Studieprøven i København.

Studieprøven består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Studieprøven afholdes to gange om året i maj/juni og november/december.  

 

Gyldig billedlegitimation medbringes til både skriftlig og mundtlig prøve: 
https://www.integrationsviden.dk/filer-til-danskomradet/prover/danskprover/vejledning-om-legitimation-marts-2021.pdf  

Læseforståelse 1: 25 minutter. Du får et teksthæfte og et opgavehæfte.
Læseforståelse 2A, 2B og 3: 65 minutter. Du får et teksthæfte og et opgavehæfte 
Skriftlig fremstilling: 3 timer. Der er tre opgaver, hvoraf du skal vælge og besvare én.

Der er 10 minutters pause mellem læseforståelserne og 15 minutters pause før skriftlig fremstilling.
Under skriftlig fremstilling kan du skrive på din egen computer eller i hånden. 

Du kan ikke selv vælge tid og dato til mundtlig prøve.
Mundtlig prøve tager i alt 30 minutter inkl. votering og er en individuel prøve.

Du får tilsendt prøvegrundlag med tre emner på mail 7 dage før prøveterminens start.
Ved prøven tildeles du ét af de tre emner ved lodtrækning.

Lydfiler med eksempler på mundtlige præstationer fra Undervisningsministeriet:
https://www.integrationsviden.dk/filer-til-danskomradet/prover/danskprover/lydeksempler-pa-mundtlige-karakterer   

 

Prøven begynder kl. 9.00, og du skal komme i god tid, så du kan finde din plads og gøre dig klar. 

Prøven slutter ca. kl. 14.00. 

Du skal være opmærksom på, at følgende regler gælder under prøven: 

  • Du skal aflevere din mobiltelefon til de tilsynsførende inden prøven. 
  • Du skal hænge din jakke og taske i garderoben væk fra din plads.  
  • Du må ikke tale med nogen eller på anden måde kommunikere med andre under prøven. 
  • Du må ikke forlade lokalet uden en tilsynsførende, så ræk hånden i vejret, hvis du skal på toilettet.   
  • De sidste 15 minutter af skriftlig fremstilling må du ikke forlade eksamenslokalet.  
  • Du skal blive på din plads, indtil den tilsynsførende har taget imod og underskrevet din opgave. 
  • Du må gerne tage lidt mad og drikke med til prøven. 

 

 

Du medbringer selv dansk-dansk ordbøger. Der må ikke være skrevet i ordbøgerne. 
Hvis du vil skrive på computer, downloader du en dansk-dansk offline ordbog, inden du kommer til prøven.
Du må bruge ordbøgerne under skriftlig fremstilling, men ikke til læseforståelserne. 

Der bliver afholdt infomøde inden prøven.
Her får du udleveret og gennemgået en tidligere prøve, så du kan forberede dig.  

Du modtager en mail omkring infomødet. 

Du får dine skriftlige karakterer på mail, så snart vi har dem. 
Din karakter for mundtlig prøve, får du umiddelbart efter din eksamen.

Du skal bestå både skriftlig og mundtlig prøve med karakteren 2 for at bestå Studieprøven. Hvis du ikke består begge prøver, kan du prøve igen ved at tilmelde dig den prøve, som du ikke bestod første gang. 

Hvis du består, kan du hente dit eksamensbevis på skolen.

  

Hvis du vil klage over den skriftlige eller mundtlige prøve, finder du klagevejledningen her. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den prøveansvarlige Mette Lembek, telefon: 3168 2171, mail: mle@ucplus.dk