14.09.22 | News

UCplus i Silkeborg hjælper ukrainere med at lære dansk

UCplus’ sprogskole i Silkeborg har sat alle sejl til for at hjælpe en stor gruppe ukrainere med at lære dansk.
happy students
Foto fra UCplus i Silkeborg

UCplus i Silkeborg hjælper 156 ukrainere med at lære dansk

UCplus’ sprogskole i Silkeborg har sat alle sejl til for at hjælpe en stor gruppe ukrainere med at lære dansk. Med en stor holdindsats og tolkehjælp fra en russisktalende underviser, som også forstår ukrainsk, er processen med at få alle ukrainerne ind på de rette hold gået godt, og undervisningen er nu i fuld gang i sprogskolens lokaler.

Vigtigt forarbejde

”Allerede tilbage i foråret begyndte vi her i UCplus Silkeborg at forberede os på, hvad der skulle ske, når ukrainere kom til landet. Og vi sendte derfor information ud om vores gratis og frivillige tal-dansk-café en gang om ugen op til sommerferien,” fortæller Sarah Smedemark Johnsen, der er sprogcenterchef på UCplus’ sprogskole i Silkeborg.

En stor gruppe tog imod sprogskolens tilbud. De dukkede op til caféerne og herved fik de kendskab til skolen. Her mødte de også UCplus underviseren Alexandra Kosheleva, som kommer fra Rusland, men som også forstår ukrainsk.

At lære dansk er en vigtig nøgle

”De fleste af de tilkomne ukrainere har et relativt begrænset kendskab til andre fremmedsprog. Så det var heldigt, at jeg kunne hjælpe med at forklare dem, hvad der skulle ske, og give dem de første introduktioner til det danske sprog. Og vi finder ud af det hele sammen,” siger Alexandra Kosheleva.

Sprogcenterchefen Sarah Smedemark Johnsen er glad for, at så mange er kommet i gang med at lære dansk, og at der er flere på vej.

 ”Det er altid dejligt med fornyet energi og dynamik på skolen og på holdene. Når nye kursister kommer til, skal alle forholde sig til hinanden. Nysgerrigheden er en super god motivation for læring. Det samme er ’behov og mål’. Kursisterne har et reelt behov for sproget og mange vil gerne i arbejde. De ønsker at kunne kommunikere og integrere sig her i Danmark. Det betyder derfor rigtig meget for dem, at de lærer dansk. Sproget er jo deres nøgle til at blive en del af det danske samfund. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe til med,” siger hun.

Cookies