Du skal tage din Danskuddannelse inden for en tidsramme. Det kaldes et ”Klippekort”. Klippekortet angiver hvor længe du kan gå på hvert enkelt modul, og hvor længe du må være om at færdiggøre din Danskuddannelse.

Hvis du kommer hurtigt i gang med din Danskuddannelse og følger undervisningen, vil du normalt kunne gennemføre langt hurtigere end de maximale 3 ½ år, du samlet set har på klippekortet. Men du skal være opmærksom på reglerne for klippekort – især hvis du holder pause fra din Danskuddannelse.

Du får et klippekort, hvis du er:

Studerende
Arbejdstager
Gift med en arbejdstager
Au pair
Familiesammenførte efter EU-regler

Sådan fungerer klippekortet:

Som nybegynder har du et klip til hvert af Danskuddannelsens moduler. Men kan du noget dansk i forvejen og starter fx på modul 2, får du kun klip til modul 2-6.

Det første klip aktiverer du, når du begynder at gå til dansk.

Du aktiverer et nyt klip, når du tilmelder dig et nyt modul.

Hvis du ikke består modultesten, inden klippet udløber, aktiveres næste klip automatisk.

Dit klippekort er aktivt i 5 år efter, at du er startet på Danskuddannelse.

Her kan du se hvor længe, de enkelte klip varer:

Pauser i Danskuddannelsen

Vil du holde pause fra din Danskuddannelse, skal det være mellem modulerne. Når du tilmelder dig et nyt modul, begynder du at bruge et nyt klip.

Holder du pause midt i et modul, bruger du dit klip uden at få undervisning. Og du risikerer at mangle klip sidst i din Danskuddannelse. Sker det, skal du selv betale. Danskuddannelse koster 6000 kr. pr modul.

Hvis du alligevel vil holde pause midt i et modul, beder vi dig kontakte os.

Forlængelse af Klippekortet
Du kan få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen pga. alvorlig og langvarig sygdom. Du skal dokumentere med en lægeerklæring, at du er syg. Kommunen skal have din dokumentation, mens du er syg eller senest på det tidspunkt, hvor du igen har mulighed for at deltage i undervisningen.

Du skal selv tage kontakt til kommunen, hvis du ønsker at få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode.