Vi tilbyder Den officielle Danskuddannelse og FVU-danskkurser. Danskuddannelsen er den ministerielle uddannelse, som tilbydes alle nye borgere i Danmark. FVU (Forberedende Voksen Undervisning) er et gratis dansktilbud. At blive optaget på FVU kræver, at du kan noget dansk i forvejen. Både Danskuddannelsen og FVU findes som onlineundervisning og holdundervisning.

Se vores danskkurser her.