Dagholdet har to formiddage om ugen (i alt 6 lektioner) med sproglige opgaver, feedback på afleveringer og gruppediskussioner.  Derudover er der mindst 4 timers arbejde derhjemme – en del af dette, er online.

Aftenholdet har to aftener (i alt 6 lektioner) om ugen med feedback på afleveringer, sproglige opgaver og gruppediskussioner og derudover mindst 6 timers arbejde derhjemme med sproglige opgaver, feedback på afleveringer og gruppediskussioner.  Derudover er der ca. 4 timers arbejde derhjemme – en del er onlinearbejde.

Onlinekursister skal regne med 8 timers ugentligt arbejde med selvrettende lytte-, læse- og grammatik-øvelser samt skriftlige opgaver. Dertil kommer ½ times individuel skype-undervisning med feedback på opgaver og andet.