Materiale til såvel klasseundervisning og onlinearbejde er udviklet af Anders Basby, der er lærer på holdene. Alt materiale er tilgængeligt online og skriftlig aflevering sker på mail.

Dagholdet har to formiddage om ugen (i alt 6 lektioner) med sproglige opgaver, feedback på afleveringer og gruppediskussioner.  Derudover er der mindst 6 timers arbejde derhjemme – en del online.

Aftenholdet har en aften (4 lektioner) om ugen med feedback på afleveringer, sproglige opgaver og gruppediskussioner og derudover mindst 6 timers arbejde derhjemme – en del online. med sproglige opgaver, feedback på afleveringer og gruppediskussioner. Derudover er der ca. 8 timers arbejde derhjemme – en del online.

Onlinekursister skal regne med 10 timers ugentligt arbejde med selvrettende lytte-, læse- og grammatik-øvelser samt skriftlige opgaver. Dertil kommer ½ times individuel skype-undervisning med feedback på opgaver og andet.