Undervisningen er gratis, hvis du har ret til danskundervisning. Du skal i så fald betale 2000 kr. i depositum, som tilbagebetales, når du består modultesten.

Hvis du ikke har ret til danskundervisning, er prisen, inklusiv eksamen, 6000 kroner. Det gælder også, hvis du vil studere fra udlandet.

Du kan betale depositum her.