COVID-19

Fra 22. marts 2021 er vi begyndt gradvist genindføre fremmøde (50% af tiden) på alle sprogcentre.

👉 Din underviser vil informere dig om det, hvis det er relevant for dig.
👉 Du må ikke møde om, medmindre du har fået besked om det af din underviser.

Eksaminer og test fortsætter med fysisk fremmøde. Du kan se, hvordan vi håndterer test og eksaminer i FAQ herunder.

Tryghed på vores kurser

UCplus sikrer, at alle sikkerhedsforhold overholdes, så det er sikkert og trygt for alle kursister at deltage i kurser på UCplus. Dette omfatter blandt andet

 • Krav om mundbind eller visir på skolen undtagen når man sidder ned og modtager undervisning
 • Vi spritter alle borde og berøringsflader af efter hver undervisningsgang
 • Forskudte pauser så det undgås, at mange mennesker forsamles
 • Dele af undervisningen foregår som fjernundervisning
 • Udluftning og afspritning
 • Kursister instrueres til undervisningen i tiltag for at forhindre smittespredning på skolen.

Har du som kursist spørgsmål i forbindelse med din opstart eller i forhold til ekstra tiltag og instrukser, er du altid velkommen til at kontakte din underviser eller den lokale uddannelsesleder. Vi har  desuden lavet en oversigt over ofte stillede spørgsmål i forbindelse med COVID-19 herunder.

Nye testkrav

Fra mandag d. 15. marts er det et krav, at fremmødte elever og ansatte skal kunne fremvise en negativ Coronatest, der ikke er mere end 72 timer gammel. Det nye testkrav kommer i forbindelse med den gradvise åbning af skoler og uddannelsessteder.

Det nye krav betyder, at ansatte og elever, der møder ind fysisk på UCplus, skal tage ugentlige covid-19-tests, så de dagligt kan vise er testsvar, der er maximalt 72 timer gammelt.

Elever skal fremvise gyldig negativ testsvar til deres underviser. Elever, der ikke kan fremvise en gyldig negativ test, bliver bedt om at tage direkte ud og få foretaget en lyntest.

Den lokale uddannelsesleder har ansvaret for, at fremmødte ansatte har en gyldig negativ test

Kilde: UVM

Hvilke særlige forholdregler gælder på UCPlus?

På UCplus følger vi alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer for voksen- og ungdomsuddannelser, herunder

• Krav om at bære mundbind/visir, når man færdes på fællesarealer.
• Rengøring af skolen to gange om dagen
• Afspritning af tastaturer og computer efter brug
• Alt personale er oplært og instrueret i ekstra forholdsregler

Kursister instrueres til undervisningen i tiltag for at forhindre smittespredning på skolen.

 

Jeg er konstateret smittet - hvad skal jeg gøre?

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter UCplus. I samarbejde med UCplus identificeres dine nære kontakter på uddannelsesstedet. UCplus orienterer de identificerede nærekontakter.

Sygdom meldes til din underviser.

Nære kontakts sendes hjem indtil en negativ test kan fremvises. Nære kontakter skal testet to gange – ved mistanke og igen to dage efter negativ test.

Jeg har symptomer eller en af mine nære er smittet - hvad skal jeg gøre?

Er der  personer i dit hjem, der er konstateret smittet med COVID-19, skal du blive hjemme indtil, du kan fremvise en negativ coronatest. Du kan herefter deltage i undervisning igen. Der skal foretages endnu en test to dage efter første test, selvom denne er negativ.

Hvordan håndterer UCplus en smittet kursist?

UCplus følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for håndtering af smitte blandt kurister/elever på ungdoms- og voksenuddannelser.

Det betyder, at smittede kuristser/elever sendes hjem og selv identificerer nære kontakter på uddannelsesstedet. I samarbejde med UCplus orienteres nære kontakter. Identificerede nære kontakter følger programmet for nære kontakter med hjemsendelse
og to test (jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter).

Nære kontakts sendes hjem indtil en negativ test kan fremvises. Nære kontakter skal testet to gange – ved mistanke og igen to dage efter negativ test.

Udleverer UCplus mundbind/visir?

Det er kursisternes eget ansvar at medbringe mundbind / visir. Hvis en kursist ikke har råd til at købe mundbind/visir, kan denne henvende sig hos Borgerservice, hvor man kan få udleveret gratis mundbind.

Hvor skal der bæres mundbind/visir?

Mundbind/visir skal bæres på alle fælles arealer. I den øvrige undervisning er der ikke krav om mundbind/visir.

Kan jeg blive fritaget for at bære mundbind/visir?

Kan en kursist/elev ikke anvende mundbind på grund af sundhedsmæssige forhold, kan denne henvende sig til den lokale ledelse og få udleveret et visir. Der kan ikke gives dispensation for kravet om værnemiddel på fællesarealer.

Hvordan skal jeg ankomme og deltage i test og eksaminer?
 • Du skal ankomme med mundbind i god tid (10 minutter) før.
 • Du skal spritte dine hænder.
 • Du skal holde god afstand til medkursister og undervisere.
 • Underviseren har visir på eller sidder bag en plexiglas skærm.
 • Når du er færdig med din eksamen, så forlad skolen og nyd din overståede test/eksamen i frisk luft.